1. تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین شهرداری رفسنجان و شتاب دهنده کایت در تاریخ 1400/09/30 منعقد گردید.
 2. تفاهم نامه همکاری مشترک فی ما بین مرکز نوآوری و شتاب دهی کایت و مرکز رشد فناوری تخصصی پسته در تاریخ 1400/4/6 منعقد گردید.
 3. تفاهم نامه همکاری دو جانبه مابین شرکت توسعه فناوری های نوین ابر زندگی و شرکت کارکیا آبان یگانه ترنگ در تاریخ 1400/6/6 منعقد گردید.
 4. تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین شتاب دهنده کایت و پارک علم و فناوری کرمان در تاریخ 1399/12/17 منعقد گردید.
 5. تفاهم نامه همکاری فی مابین صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان، دانشگاه ولی عصر رفسنجان و شتاب دهنده کایت در تاریخ 1400/4/27منعقد گردید.
 6. تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین شتاب دهنده کایت، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان و مرکز پژ.هش های کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی رفسنجان در تاریخ 1399/6/11 منعقد گردید.
 7. تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین شتابدهنده کایت و مجتمع آموزش عالی بم در تاریخ 1400/3/25منعقد گردید.
 8. تفاهم نامه همکاری مشترک بین سرای نوآوری مرکز کشت بافت گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان و شتاب دهنده کایت در تاریخ 1400/4/5 منعقد گردید.
 9. تفاهم نامه همکاری مشترک فب ما بین شتاب دهنده کایت و صندوق پژوهش و فناوری کرمان در تاریخ 1399/12/17 منعقد گردید.
 10. تفاهم نامه شتاب دهنده اسمارت ایکس و شرکت کارکیا آبان یگانه ترنگ در تاریخ 1400/6/8 منعقد گردید.
 11. تفاهم نامه همکاری مشترک فی ما بین شتاب دهنده کایت و دانشگاه ولی عصر رفسنجان در تاریخ 1400/4/29 منعقد گردید.
 12. تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین شتاب دهنده کایت، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان و مرکز پژوهش های کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی رفسنجان در تاریخ 1399/11/6 منعقد گردید.
 13. تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین شتاب دهنده کایت و شرکت سبز اندیشان سالم کشت آسیا در تاریخ 1399/12/18 منعقد گردید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *