شتاب دهنده کایت

 

 

 

کشاورزی، آموزش، یادگیری، تکنولوژی

بررسی ایده‌ها

برگزاری  وبینارها

دریچه ای نوین

شتابدهنده کایت

شتاب دهنده ها در دنیای کسب و کار امروز نقش برجسته ای در حمایت و هدایت صاحبان ایده، پژوهشگران و مخترعین برای تبدیل دانش به محصول و خدمت فناورانه دارند.

اخبار

 

فرآیند شتابدهی در کایت

عملکرد شتاب دهنده

25ایده‌های دریافت شده
23ایده‌های ارزیابی شده
7ایده‌های پذیرفته شده

گالری تصاویر 

 

برگزاری نزدیک‌ترین رویداد

 

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

 

مشاوره رایگان

 

03434258329

 

مشاوران شتاب‌دهنده

دکتر مهدی محمدی

رئیس مرکز رشد دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

دکتر رضا رنجبر کریمی

عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

دکتر محسن ارسلان

مدیریت دفتر ریاست و روابط عمومی

 

مشاور و منتورهای شتاب‌دهنده

فرهاد-افشار

فرهاد افشار

تیم سازی و کار گروهی در استارت‌آپ

کی‌قباد کیکاووسی

مشاور و منتور

نیما رحیمی

برندینگ و بازاریابی دیجیتال

 

اعضای تیم شتاب‌دهنده 

مهرداد سلمانی

مدیرعامل

مریم صابری

جذب و آموزش

رویا آذرخزین

مسئول اجرایی

ارزیابی اولیه ایده:مرحله سوم

٩:٣٠ الی ١٢:٣٠

سخنرانی :

شایان زمانی

١٤:٠٠ الی ١٥:٣٠

سخنرانی:
محمود اکبری

٩:٣٠ الی ١٢:٣٠

تشكيل گروه و بحث گروهی آزاد

١٣:٣٠ حتي ١٤:٠٠

زمان استراحت: صرف ناهار

١٥:٣٠ الی ١٦:٣٠

اتمام
رویداد

ارزیابی اولیه ایده:مرحله سوم

٩:٣٠ الی ١٢:٣٠

سخنرانی :

شایان زمانی

١٤:٠٠ الی ١٥:٣٠

سخنرانی:
محمود اکبری

٩:٣٠ الی ١٢:٣٠

تشكيل گروه و بحث گروهی آزاد

١٣:٣٠ حتي ١٤:٠٠

زمان استراحت: صرف ناهار

١٥:٣٠ الی ١٦:٣٠

اتمام
رویداد

ارزیابی اولیه ایده:مرحله سوم

٩:٣٠ الی ١٢:٣٠

سخنرانی :

شایان زمانی

١٤:٠٠ الی ١٥:٣٠

سخنرانی:
محمود اکبری

٩:٣٠ الی ١٢:٣٠

تشكيل گروه و بحث گروهی آزاد

١٣:٣٠ حتي ١٤:٠٠

زمان استراحت: صرف ناهار

١٥:٣٠ الی ١٦:٣٠

اتمام
رویداد

ارزیابی اولیه ایده:مرحله سوم

٩:٣٠ الی ١٢:٣٠

سخنرانی :

شایان زمانی

١٤:٠٠ الی ١٥:٣٠

سخنرانی:
محمود اکبری

٩:٣٠ الی ١٢:٣٠

تشكيل گروه و بحث گروهی آزاد

١٣:٣٠ حتي ١٤:٠٠

زمان استراحت: صرف ناهار

١٥:٣٠ الی ١٦:٣٠

اتمام
رویداد

ارزیابی اولیه ایدهمرحله سوم

٩:٣٠ الی ١٢:٣٠

سخنرانی :

شایان زمانی

١٤:٠٠ الی ١٥:٣٠

سخنرانی:
محمود اکبری

٩:٣٠ الی ١٢:٣٠

تشكيل گروه و بحث گروهی آزاد

١٣:٣٠ حتي ١٤:٠٠

زمان استراحت: صرف ناهار

١٥:٣٠ الی ١٦:٣٠

اتمام
رویداد

بررسی ایده و دعوت به مصاحبهمرحله دوم

١٢:٣٠ الی ١٣:٣٠

سخنرانی:
زینب محمودی

١٤:٠٠ الی ١٥:٣٠

سخنرانی:
محمد اکبری

١٣:٣٠ الی ١٤:٠٠

استراحت:
صرف ناهار

١٥:٣٠ الی ١٦:٣٠

گروه برتر:
اعلام نتیجه

ثبت درخواست مرحله اول

 

بررسی ایده

 

مرحله پیش شتابدهی

 

مرحله شتابدهی

 

بررسی ایده و مصاحبه

 

ارزیابی ثانویه

١٥:٣٠ الی ١٦:٣٠

گروه برتر اعلام نتیجه